1 รหัสสินค้า : A284
เมล็ดพันธุ์ เทียนไทย
ไซส์ : 1 ซอง
ราคา : 25 บาท
ลด 44% เหลือ 14 บาท
รวม 1 ชิ้น น้ำหนักรวม 7 กรัม มูลค่า 25 บาท
ส่วนลด 11 บาท ส่วนลดจากแต้ม 0 บาท จ่ายจริง 14 บาท

ชนิดการส่ง น้ำหนัก ค่าจัดส่ง รวมเป็นเงิน
7 กรัม 20 บาท 34 บาท
7 กรัม 16 บาท 30 บาท
7 กรัม32 บาท 46 บาท
7 กรัม 39 บาท 53 บาท
7 กรัม 39 บาท 53 บาท